Alerta
 

Home
Aktividatnan 2016
Lei i Borchi di tráfiko
Alerta
Desaroyo di Trafiko
Formashon i Resultado
Parke di Tráfiko
Aksidente di tráfiko 2015
Víktima di tráfiko 2015
Komparashon 2001–2013
Morto den tráfiko
Bista Riba 9 AÑA
Kontakto
Eksamen Di Tráfiko
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alerta

 • Riba kaya; tene bo kabes na tráfiko
 • Wak mas leu ku bo nanishi
 • No kore riba rutina
 • Wak pa bo mes
 • Tene kuenta ku otro
 • No tuma preferensha; wak ku bo ta haña preferensha
 • No bula pasa vehíkulonan sin wak bon
 • Kòrda ku mucha i hende grandi por krusa sin paga bon tinu
 • Tene distansha for di e vehíkulo bo dilanti
 • Evitá iritashon den tráfiko
 • Evitá agresividat den tráfiko; rabia, basha pitu, etsetera
 • Sí bo ta emoshoná, no stür
 • Kore trankil, mihó lat ku nunka
 • Bo no ta bo so riba kaya, tene kuenta ku otro partisipantenan na tráfiko
 • Alkohòl i stür no ta bai
 • Bisti faha
 • Ahustá e sosten di kabes; evitá weplèsh
 • Mucha te ku 12 aña; patras den outo
 • No usa  selular ora ta stür