Lei i Borchi di tráfiko
 

Home
Aktividatnan 2016
Lei i Borchi di tráfiko
Alerta
Desaroyo di Trafiko
Formashon i Resultado
Parke di Tráfiko
Aksidente di tráfiko 2015
Víktima di tráfiko 2015
Komparashon 2001–2013
Morto den tráfiko
Bista Riba 9 AÑA
Kontakto
Eksamen Di Tráfiko
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Download Lei di Trafiko
Maximumsnelheid
Einde maximumsnelheid
Adviessnelheid
Einde adviesnelheid
Voorrangsweg
Einde voorrangsweg
Voorrangskruispunt
Verleen voorrang aan bestuurders op de kruisende weg
Stop; verleen voorrang aan bestuurders op de kruisende weg
Gesloten in beide richtingen
voor bestuurders
Eenrichtingsweg, in deze
richting gesloten voor bestuurders
Eenrichtingsweg
Eenrichtingsweg
Gesloten voor motorvoertuigen op meer dan twee wielen
Gesloten voor vrachtauto’s
Gesloten voor motorvoertuigen die niet sneller kunnen of mogen rijden dan 25 km/u
Gesloten voor motorvoertuigen met aanhangwagen
Gesloten voor motorfietsen en bromfietsen
Gesloten voor alle motorvoertuigen
Gesloten voor fietsen en voor invalidenvoertuigen zonder motor
Gesloten voor voetgangers
Gesloten voor voertuigen en samenstellen van voertuigen die, met inbegrip van de lading, langer zijn dan op het bord is aangegeven
Gesloten voor voertuigen die, met inbegrip van de lading, breder zijn dan op het bord is aangegeven
Gesloten voor voertuigen die,met inbegrip van de lading, hoger zijn dan op het bord is aangegeven
Gesloten voor voertuigen waarvan de aslast hoger is dan op het bord is aangegeven
Gesloten voor voertuigen en samenstellen van voertuigen, waarvan de totaalmassa hoger is dan op het bord is aangegeven
Verkeersplein; verplichte rijrichting
Gebod voor alle bestuurders het bord voorbij te gaan aan de zijde die de pijl aangeeft
Bord mag aan beide zijden worden voorbijgegaan
Gebod tot het volgen van de rijrichting die op het bord is aangegeven
Gebod tot het volgen van één van de rijrichtingen die op het bord zijn aanegeven
Gebod tot het volgen van één van de rijrichtingen die op het bord zijn aangegeven
Parkeerverbod
Verbod stil te staan
Parkeergelegenheid
Taxistandplaats; tevens parkeerverbod voor andere voertuigen
Parkeerverbod
Verbod stil te staan
Parkeergelegenheid alleen bestemd voor de voertuigcategorie die op het bord is aangegeven; tevens parkeer-verbod voor andere voertuig-categorieën
Parkeergelegenheid alleen bestemd voor de voertuigcategorie die op het bord is aangegeven; tevens parkeer-verbod voor andere voertuig-categorieën
Verbod voor motorvoertuigen om elkaar onderling in te halen
Einde verbod voor motorvoertuigen om elkaar onderling in te halen
Verbod voor vrachtauto’s om motorvoertuigen in te halen
Einde verbod voor vrachtauto’s om motorvoertuigen in te halen
Verbod voor bestuurders door te gaan bij nadering van verkeer uit tegengestelde richting
Bestuurders uit tegenstelde richting moeten verkeer dat van deze richting nadert voor laten gaan
Keerverbod
Einde van alle door verkeersborden aangegeven verboden
Stop. In het bord kan worden aangegeven door wie of waarom het bord wordt toegepast
Autoweg
Einde autoweg
Voetpad
Einde voetpad
Verplicht fietspad
Einde verplicht fietspad
Bebouwde kom
Einde bebouwde kom
Slecht wegdek
Bocht naar rechts
Bocht naar links
S-bocht(en), eerst naar rechts
S-bocht(en), eerst naar links
Steile helling
Gevaarlijke daling
Gevaarlijk kruispunt
Verkeersplein
Werk in uitvoering
Rijbaanversmalling
Rijbaanversmalling rechts
Rijbaanversmalling links
Slipgevaar
Kinderen
Voetgangersoversteekplaats
Voetgangers
Fietsers
Losliggende stenen
Kade
Vee
Tegenliggers
Zijwind
Verkeerslichten
Gevaar (de aard van het gevaar is aangegeven op het onderbord)
Hoogte onderdoorgang
Voetgangersoversteekplaats
Bushalte
Voorsorteren
Einde rijstrook
Doodlopende weg
Vooraanduiding doodlopende weg
Vooraanduiding verkeersmaatregel voor de aangegeven richting
Verkeersbord geldt alleen voor de aangegeven rijstrook/rijstroken
Verkeersbord geldt alleen voor de aangegeven rijstrook
Brand put